ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН Fine Art Gallery

Общите условия уреждат взаимоотношенията между „Фелисити 2007“ ЕООД,  като собственик на  онлайн магазин „Fine Art Gallery“, наричано по – долу ДОСТАВЧИК  от една страна, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в качеството им на клиенти на онлайн магазина „Fine Art Gallery“, наричан по – долу за краткост „Fine Art Gallery“, от друга.

 Добавянето на отметка в полето „Запознах се с Общите условия и приемам личните ми данни да бъдат използвани за контакт“ има силата на писмено потвърждение на Общите условия за ползване на онлайн магазин „Fine Art Gallery“, които включват настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност на личните данни и Политика за бисквитки, достъпни на адрес https://fine-artgallery.com/lichni-danni/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на предстоящата продажба.

Моля, прочетете изцяло нашите Общи условия и Политики за защита на личните данни преди да използвате услугите на онлайн магазин „Fine Art Gallery“.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Fine Art Gallery“ е онлайн магазин за картини, достъпен на сайта https://fine-artgallery.com, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да разглеждат и да сключват договори за покупко – продажба от разстояние и доставка на предлаганите в магазина картини и ваучери за подарък. Галерията представя български творци и предлага авторски картини и реплики с доказан произход.

УСЛОВИЯ на ПОЛЗВАНЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба от разстояние на стоките, предлагани от онлайн магазин „Fine Art Gallery“ през страницата за поръчка на ДОСТАВЧИКА https://fine-artgallery.com/checkout/. Преди сключването му ДОСТАВЧИКЪТ посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. Договорът за покупко-продажба между ДОСТАВЧИК и ПОТРЕБИТЕЛ се счита за сключен когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ:

– въведе данните си за регистрация в онлайн магазин „Fine Art Gallery“;

– направи заявка за покупка;

– чрез поставяне на отметка в съответното поле приеме и се съгласи с Общите условия и Политики за защита на личните данни на онлайн магазин „Fine Art Gallery“;

– получи потвърждение от ДОСТАВЧИКА за приемане на поръчката на посочения от него имейл при регистрацията.

ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на онлайн магазина и съгласно настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията на „Fine Art Gallery“ и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА за всяка стока в онлайн магазина „Fine Art Gallery“.

РЕГИСТРАЦИЯ при ПОКУПКА

На сайта си „Fine Art Gallery“ предлага следните възможности за извършване на покупка:

Регистрация като гост –  изисква име и фамилия, имейл, телефон за контакт, адрес и адрес за доставка (град, пощенски код, държава) – личен или до офис на Еконт.

 Регистрация на профил – изисква име и фамилия, имейл, телефон за контакт, адрес и адрес за доставка (град, пощенски код, държава) – личен или до офис на Еконт. Нужна е оторизация с парола. Чрез създаването на профил ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ще пазаруват по – бързо, ще получават допълнителна информация за продуктите, ще могат да разглеждат хронологията на своите поръчки. ще бъдат осведомен за статуса на поръчката и ще могат да проследяват вече направени поръчки.

ЦЕНИ

Посочените в онлайн магазина „Fine Art Gallery“ са крайни, с включено ДДС. „Fine Art Gallery“ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина картини, като такива промени няма да засягат вече направени поръчки.

Fine Art Gallery“ може да предоставя отстъпки от цената на картините, предлагани в онлайн магазина съгласно българското законодателство и правила, налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпките могат да бъдат под различни форми – промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално или в резултат на клиентско проучване. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща картина.

ВРЪЩАНЕ и ЗАМЯНА

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право:

-да върнат закупена от онлайн магазин „Fine Art Gallery“ картина при доставка на куриера или в рамките на 3 дни от датата на получаването ѝ и да получат обратно платената от тях сума след като предварително са уведомили ДОСТАВЧИКА на посочения от него имейл info@fine-artgallery.com и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата https://fine-artgallery.com/dostavka-plashtane/ на онлайн магазина и съгласно настоящите Общи условия.

-да извършат замяна след като предварително са уведомили ДОСТАВЧИКА на посочения от него имейл info@fine-artgallery.com и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата https://fine-artgallery.com/dostavka-plashtane/ на онлайн магазина и съгласно настоящите Общи условия.

 ВАУЧЕРИ

Условия за ползване:

Ваучерът представлява виртуален продукт в JPEG формат и за избрана от ПОТРЕБИТЕЛЯ парична сума.

Във ваучера са посочени стойността му, срока на валидност и индивидуален код за ползването му.

Ваучерът се изпраща на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл след като  поръчката бъде платена по банков път на посочената на страницата „Доставка и плащане“ банкова сметка на ДОСТАВЧИКА.

Ваучерът е валиден само за онлайн магазин „Fine Art Gallery“, достъпен на сайта https://fine-artgallery.com.
Ваучерът не може да бъде използван без въвеждането на посочения в него код.
Ваучерът важи еднократно, за срок от 1 (една) година от датата на покупка.
Ако стойността на избраната картина надвишава стойността на ваучера, ПОТРЕБИТЕЛЯТ доплаща разликата от стойността. При избран продукт на по – ниска стойност разликата в цената не се възстановява.

Закупен ваучер не подлежи на връщане и стойността му не се възстановява.

ИНДИВИДУАЛНА ИЗРАБОТКА на КАРТИНА

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи запитване към „Fine Art Gallery“ за  индивидуална изработка на картина по зададени от него специфики и/или изображения чрез Формата за запитване или чрез имейла на онлайн магазина info@fine-artgallery.com, като в отговор ще получи на посочения от него имейл оферта за цена и срокове за изпълнение на поръчката от ДОСТАВЧИКА. Доставката и плащането са подробно описани от ДОСТАВЧИКА на страницата „Доставка и плащане“.  

ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже индивидуална изработка на картина ако спецификите на подадената поръчка са непристойни, неморални и по съдържанието си са явно неприемливи за обществото или засягат правата и достойнството на определен човек или групи от хора.

Изработена картина (или картини) по специална поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ не подлежи на връщане и замяна.

При поръчка на картина по зададени специфики, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща авансово минимум 50% от оферираната и договорена цена на ДОСТАВЧИКА по банков път. Остатъкът от сумата е дължима от ПОТРЕБИТЕЛЯ след като ДОСТАВЧИКЪТ го е информирал за приключването на поръчката и преди доставката ѝ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи на посочения от него имейл снимка на изработената по негово задание картина преди нейната доставка и при възможност да поиска еднократна корекция по нея.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи остатъка от дължимата от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума по направената поръчка за изработка и да извърши доставка само след пълното заплащане на оферираната и договорена цена на картината.

В случай на отказ за получаване на поръчаната картина и/или отказ от доплащане до договорената цена от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да задържи направеното от потребителя авансово плащане, както и изработената по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ картина.

ИЗРАБОТКА на ПРИНТ

Онлайн магазин „Fine Art Gallery“ предлага предлага изработка на принтове само на авторските картини, предлагани в магазина, при специална поръчка за изработка и при условията, посочени по – горе в параграфа „Индивидуална изработка на картина“, както и на страницата Индивидуална изработка.

Изработен принт по специална поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ не подлежи на връщане и замяна.

Поверителност на личните данни

От 25 май 2018г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни на потребителите в Европейския съюз. По-долу ще намерите информация относно начина, по който уеб сайта Fine-ArtGallery.com спазва изискванията на регламента и защитава Вашите лични данни. 

Информация относно Администратора на лични данни

  • Наименование: „ФЕЛИСИТИ 2007“ ЕООД (собственик на уеб сайта Fine-ArtGallery.com)
  • ЕИК/БУЛСТАТ : 205396331
  • Aдрес: гр. София 1111, ул. Гео Милев №34
  • МОЛ: Цветанка Грозданова
  • E-mail: info@fine-artgallery.com

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Fine-ArtGallery.com

  • При запитване на потребител в уеб сайта – Имена, Телефон за контакт, Имейл адрес, Телефон за контакт, IP адрес
  • При поръчка на продукт – Имена, Телефон за контакт, Имейл адрес, IP адрес, Име на фирма (по избор на клиента), МОЛ (по избор на клиента), ЕИК (по избор на клиента), Адрес на регистрация (по избор на клиента)

Срок на съхранение на личните Ви данни

„ФЕЛИСИТИ 2007“ ЕООД съхранява всички лични данни за период от 1 година/и или повече в случаите, когато естеството на самата комуникация го изисква, например при продължителни търговски и/или други отношения.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Fine-ArtGallery.com индиректно използва и предава част от личните данни на потребителите на трети лица и доставчици, които са:

  • Google Analytics
  • SuperHosting.bg (хостинг услуга)

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни (право на изтриване)

Можете да заявите изтриване на Вашите личните данни с изпращането на имейл на адрес info@Fine-ArtGallery.com. Задължително е да удостоверите своята самоличност преди да изтрием данните за лицето, за което се отнасят данните.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Fine-ArtGallery.com използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки. Използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Чрез тях например установяваме правилния език, на които да визуализираме сайта.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт (Google Analytics), кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство, операционна система и др. Чрез тях ние не събираме никаква друга информация за вашите лични данни.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, както и да запомняте предпочитания език на уеб сайта.

Всички бисквитки, които получавате от нашия сайт, могат да бъдат блокирани от  браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно или както би се очаквало.

 

Scroll to Top